หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


เว็บไซต์สปอนเซอร์สารบัญเว็บไซต์

+ การแพทย์
+ การศึกษา
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ องค์กร
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

ผลการค้นหาเว็บไซต์ หน้าที่ 1/2

พบคำว่า (สารสนเทศ) 39 รายการ

1. ศูนย์ สารสนเทศ เครือข่าย ประเทศไทย
ผู้ให้บริการ จดทะเบียนโดเมนเนม ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย
http://www.thnic.net/

2. สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
ผู้พัฒนา ดำเนินกิจกรรม เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GINet) บริการค้นหา สอบถาม ข้อมูล ข่าวตัด ของภาครัฐ
http://www.gits.net.th/

3. บริษัท อินโฟไมนิ่ง จำกัด
บริษัท อินโฟไมนิ่ง จำกัด บริการจัดทำระบบ e-Business, ออกแบบ Web Page บน PC และ Mobile Phone, บริการจัดเก็บข้อมูล (Web Hosting), บริการทางด้าน EDI, เขียนแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ, จัดหาแหล่งเงินทุน และ เทคโนโลยี , จัดทำคลังข้อมูล (Data Mining), ฝึกอบรม เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การจัดการ, และ สำนักพิมพ์
http://www.infomining.co.th/

4. TrueHits
ระบบให้บริการ ตรวจสอบสถิติการ เยี่ยมชมเว็บไซต์ อย่างละเอียด ให้บริการเว็บไซด์ชื่อสั้น โดยสำนักบริการ เทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
http://truehits.gits.net.th/

5. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางศิลปะในประเทศไทย
เผยแพร่ความรู้ พัฒนาบริการ สารสนเทศ ด้าน ศิลปะ ในประเทศไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับ ศิลปะ ฐานข้อมูล ภาพ ศิลปะ ออนไลน์ บรรณานุกรม ศิลปะ ออนไลน์
http://www.era.su.ac.th/

6. ไทยเดช
ให้ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี สารสนเทศ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรักษาความปลอดภัย บนเครือข่าย ความหมายของ ซอฟต์แวร์ แนะนำ ซอฟต์แวร์ระบบ และ ประยุกต์ ฮาร์ดแวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ และ สถาปัตยกรรม ของชิป
http://www.thaidet.cjb.net/

7. อินทราเน็ตกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นศูนย์กลางพัฒนา และ เผยแพร่ ระบบสารสนเทศ พื้นฐานของ กระทรวง ศึกษาธิการ
http://www.mis.moe.go.th/

8. Thai2Learn
โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน์ แห่ง สวทช. มีหน้าที่ใน การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ ทาง การศึกษา และ ให้บริการการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนจะเรียนผ่าน Web Browser ซึ่งเรียกการเรียนรู้รูปแบบใหม่นี้ว่า การเรียนรู้แบบออนไลน์
http://www.thai2learn.com/

9. ออนไลน์เทรนนิ่ง
เว็บไซต์ที่มี การเรียนการสอน โดยเน้นเนื้อหา หลักสูตร ทางด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) ผ่านทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ต
http://www.onlinetraining.in.th/

10. ดูดาว
แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ เคมี สัตววิทยา คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ
http://www.geocities.com/seen_star/

11. ภาษิต
ให้บริการ แปลภาษา บนเว็บไซต์ โดยกลุ่ม วิจัย และ พัฒนาสาขา สารสนเทศ NECTEC ร่วมมือกับ บริษัท เอ็นอีซี ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาระบบ ภาษิต เพื่อแปลหน้าเว็บไซต์จาก ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย หรือแปล ประโยคภาษาอังกฤษ ที่เราพิมพ์ขึ้นใหม่ เพื่อแปลเป็นภาษาไทย
http://www.links.nectec.or.th/services/parsit/

12. Trainingthai ทุกฝึกอบรม ทุกการสัมมนา ค้นหาได้ที่นี่
อบรม, สัมมนา, training, seminar, HR, ข้อมูล, ตารางสัมมนา, ฝึกอบรม, outsourcing, outsource, กิจกรรม, MBA, ปริญญาโท, วิทยากร, brand, online seminar, webcast, ฝึกอบรม,ธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การขาย, การบริหาร,การจัดการ, เทคโนโลยี , สารสนเทศ, งานบุคคล, อุตสาหกรรม, ส่งออก, ภาษา, วิชาชีพ, บุคลิกภาพ, เกษตร, วิทยาศาสตร์ , สิ่งแวดล้อม ,เด็ก, เรียนพิเศษ, สันทนาการ, สาธารณสุข, การศึกษา , ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน, สถาบัน, การศึกษา , Human resource, technology, marketing, sell, account, industry, online seminar
http://www.trainingthai.com/

13. สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ข้อมูล สารสนเทศ สถาบัน อุดมศึกษา ข้อมูล การศึกษา โรงเรียน สาธิต ในสังกัด ทบวง มหาวิทยาลัย สรุป และ วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ สถาบัน การศึกษา
http://www.mua.go.th/

14. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายก รัฐมนตรี เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของ รัฐ ให้บริการด้าน วิชาการ ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ แก่ประชาชนในพื้นที่ ภาคเหนือ ตอนบน
http://www.prdnorth.in.th/

15. เครือข่ายความร่วมมือบริการสารสนเทศทางด้านเภสัชศาสตร์
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับ เภสัชกรรม ตอบคำถาม ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อมูล ยา
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/

16. โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนชีวสารสนเทศแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คำแนะนำ และ บริการเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการประมวลข้อมูล ที่ได้จากการทดลอง ทาง ชีวภาพ ทั้งนี้จะมุ่งเน้นการใช้ ชีวสารสนเทศ กับ งานวิจัยด้านอณูชีววิทยา (Molecular biology) ประกอบด้วย การให้บริการ โปรแกรม และ ชุดโปรแกรมต่างๆ เพื่อการประมวลข้อมูลตามความจำเป็น บริการสืบค้นข้อมูล และ ฐานข้อมูล
http://bioinfo.biotec.or.th/

17. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
โครงการ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งข่าวสารความรู้ ว่าด้วยการนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของ สังคมไทย
http://www.kanchanapisek.or.th/kp9/

18. บ้านของนักศึกษาชาว KMITL Information Science รุ่น 10
ติดต่อ แจ้งข้อมูล ข่าสารได้ที่นี่ สำหรับเพื่อนๆ นักศึกษาภาคปกติ สาขา เทคโนโลยี สารสนเทศ คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รุ่น 10
http://welcome.to/is10/

19. ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
บริการ สารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สำหรับติดตามความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี และ งานวิจัย สาขา พันธุวิศวกรรม, เทคโนโลยี ชีวภาพ โลหะ และ วัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ รวมถึง เทคโนโลยี สารสนเทศ
http://www.tiac.or.th/

20. TeeNet
ระบบ สารสนเทศ ด้าน พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย
http://www.teenet.chula.ac.th/

การค้นหาที่ใกล้เคียงกับ สารสนเทศ
ข่าวสาร  สื่อสาร  ระหว่างประเทศ  เที่ยวในประเทศ  นิตยสาร  ถ่ายเอกสาร  ข่าวสารต่างๆ  ต่างประเทศ  สารอาหาร  วิทยุสื่อสาร  ประเทศไทย  สารสกัดจากธรรมชาติ  สารเคมี  แปลเอกสาร  เครื่องถ่ายเอกสาร 
1 2

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.