หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


เว็บไซต์สปอนเซอร์สารบัญเว็บไซต์

+ การแพทย์
+ การศึกษา
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ องค์กร
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

ผลการค้นหาเว็บไซต์ หน้าที่ 1/2

พบคำว่า (ทรัพยากร) 22 รายการ

1. บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษา และ จัดฝึกอบรม โดยเน้นการให้บริการด้าน งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ การจัดการทั่วไป
http://www.consultthai.com/

2. บริษัท แมกซิมัม โปรดักติวิตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริการให้ปรึกษา แนะนำ และ ฝึกอบรมด้าน การจัดการ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะด้าน การปรับปรุง การเพิ่มผลผลิต และ การพัฒนาระบบ ทรัพยากรบุคคล
http://www.maxpro.co.th/

3. เครื่องคิดเลขทางการเงิน ระบบเล่น Video และ กราฟ
ระบบแสดงกราฟบนอินเตอร์เน็ต (EIS Graph) และ Multimedia Player, ระบบเครื่องคิดเลข ทางการเงิน (ใช้ ผ่านทาง Internet ได้ Free) ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ เงินเดือนค่าแรง และ ระบบบริหาร จัดการการผลิต (Production Management)
http://www.geocities.com/thaidbme/

4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับ คน และ สังคมไทย นโยบาย เศรษฐกิจ และ สังคม การผลิต เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน รัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
http://www.nesdb.go.th/

5. พระราชกรณียกิจ และ พระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากร
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การจัดการ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรประมง ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
http://web.ku.ac.th/king72/2542-09/page02.html

6. มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย
เพื่อการวิจัย และ พัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านวิชาการ กระจายข้อมูลข่าวสาร ต่อสาธารณชน ฝึกอบรมด้านการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
http://www.geocities.com/ssrf2000/

7. การสำรวจทรัพยากรแร่ในทะเลประเทศไทย
การสำรวจ ทรัพยากรธรณีวิทยา ทางทะเล ดีบุก ทราย ในทะเลเพื่อการก่อสร้าง ทรัพยากรแร่ จากบริเวณชายฝั่ง และ ทะเลลึก การสำรวจ ธรณีวิทยา ในแม่น้ำ ประวัติการสำรวจ วิธีการสำรวจ อุปกรณ์เครื่องมือการสำรวจ พาหนะการสำรวจ ผลการสำรวจ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
http://www.geocities.com/joofie.geo/index.html

8. เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่ง และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ความรู้เกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยี รีโมทเซนซิง วิวัฒนาการ ของการสำรวจ ทรัพยากร โลก ด้วย ดาวเทียม
http://www.rs.psu.ac.th/

9. โครงการพัฒนานักวิจัยในด้านการคลัง และ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สถาบัน วิจัย ระบบสาธารณสุข มีความพยายามที่จะสร้าง องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับระบบ บริการทาง การแพทย์ และ สาธารณสุข และ พัฒนานักวิจัย ที่จะมาสร้างองค์ความรู้ ในสาขาที่เกี่ยวกับทางเลือก และ การตัดสินใจใช้ ทรัพยากร ในสาขาการแพทยื และ สาธารณสุข จึงได้เสนอให้มี โครงการ เพื่อพัฒนานักวิจัยในด้าน การคลัง และ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข และ นักวิจัยทางด้าน นโยบาย สาธารณสุข
http://come.to/hsri-srs/

10. บทเรียนภูมิศาสตร์ออนไลน์
รวมเนื้อหาเกี่ยวกับ ที่ตั้ง ของประเทศ ไทย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร และ ภูมิศาสตร์ ของแต่ละภาค มีแบบทดสอบ ให้ทำ
http://www.geocities.com/nanthanatphon/

11. ความรู้ในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ให้ความรู้ในเรื่อง กระบวนการ บริหาร งาน บุคคล, การพัฒนา และ ฝึกอบรม บุคลากร, การวางแผน และ สรรหากำลังคน, แรงงานสัมพันธ์, และ ฎหมายแรงงาน, เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้ที่ทำงานด้าน HR และ ผู้สนใจทั่วไป, รวมเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน และ ต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้าน HR ที่สมบูรณ์แบบ
http://www.siamhr.com/

12. จังหวัดพะเยา
ประวัติ ความเป็นมาของ จังหวัด พะเยา สภาพทั่วไป การปกครอง ประชากร อาชีพ และ การจ้างงาน เศรษฐกิจ การเงิน ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงบริการขั้น พื้นฐาน สภาพทาง สังคม ระดับการพัฒนา หมู่บ้าน ในชนบท ศักยภาพ โอกาส และ ข้อจำกัดการพัฒนา
http://thai.to/phayao/

13. ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา
เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานของศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา ก่อตั้งโดยพระอาจารย์สถาปนา พุทธิวังโส แนะนำเรื่องการรักษา สิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ใส่ใจรักษา สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของประติมากรรมงานปั้นรูปต่างๆ ที่สวยงาม ตลอดจนการปรับปรุงทัศนียภาพ การจัดสวนหย่อมด้วยวัสดุรีไซเคิล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ http://www.stapana.net เว็บเพื่อประโยชน์ของชุมชน ไม่ได้แสวงหาผลกำไร กรุณาบอกต่อ ถ้าท่านคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างท่าน
http://www.stapana.net/

14. บริษัท ดี.ซอฟท์ คอนซัลติ้งค์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี WINSpeed, Staracc โปรแกรมสำหรับการผลิต ERP Enterprise, โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HR-Pro, โปรแกรมบริหารระบบหน้าร้าน POS, ระบบต้นทุนการผลิต JOB Cost ในส่วนการบริหารจัดการและบริหารการเงินเพื่อให้ท่านเลือกใช้ Accounting Software ที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
http://www.dsoft.co.th/

15. ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์รวมข้อมูลด้านงานบุคคล หลากหลายเรื่องราวใหม่ๆ ในวงการ HR
http://www.siamhrm.com/

16. SBDC : ศูนย์พัฒนากลยุทธทางธุรกิจ ( Strategic )
ศูนย์พัฒนากลยุทธทางธุรกิจ เราเป็นที่ปรึกษาทางด้านการ ฝึกอบรม และ สัมมนา สำหรับพัฒนาบุคลากร ให้แก่องค์กรต่างๆ เรามีหลักสูตรฝึกอบรม เตรียมพร้อม สำหรับ การบริหารทรัพยากร และ กลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ
http://www.sbdc.co.th/

17. RFID & Contactless Smart Card Solution
สมาร์ทซอฟ เทคโนโลยี เราคือผู้ผลิต ออกแบบ วิจัย และจำหน่าย เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดแบบไร้สัมผัส (Contactless Smart Card) Mifare OEM Board สำหรับงานในแบบ OEM, พัฒนาซอฟแวร์สำหรับงาน Access Control, Time Attendance, Car Park, Logistic System, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยใช้ เทคโนโลยี RFID, ระบบบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆโดยใช้ เทคโนโลยี RFID, ระบบงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ เทคโนโลยี RFID, RFID Reader, RFID Encoder, RFID Smart Label, RFID Tag เยี่ยมชมได้ที่ www.rfidworld.org, www.mifare-card.com
http://www.mifare-card.com/

18. Eco-town มุ่งส่งเสริมให้สังคมใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการ eco-town มุ่งส่งเสริมให้เกิดชุมชนและสังคมที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหาขยะและของเหลือใช้จากกิจกรรมให้ลดน้อยลง โดยใช้หลัก 3R (Redict Reuse Recyclr)
http://eco-town.dpim.go.th

19. ผู้ให้บริการงานในด้าน คดีความ กฎหมาย ภาษี บัญชี ครบวงจร
ผู้ให้บริการงานในด้านที่เกี่ยวกับคดีความ กฎหมาย ภาษี บัญชี การจัดการด้านที่ดิน การบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพย์สิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบรรยายและฝึกอบรม ที่ปรึกษา และงานปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการทุ่มเทในการปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และตอบสนองผู้ใช้บริการด้วยความพึงพอใจสูงสุด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทั้งในงานด้านคดีความ กฎหมาย บัญชี ภาษี ที่ปรึกษา และงานปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
http://www.siamlegal.co.th

20. พรรคอนุรักษ์นิยม -ปากท้อง ประชาชน ต้องมาก่อน
นโยบายพรรคอนุรักษ์นิยม พ.ศ.๒๕๕๐ 1. การเมืองและการปกครอง 2. ด้านการเกษตร 3. ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม 4. ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน 5. ด้านสังคมและสาธารณสุข 6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8. ด้านพัฒนาเมืองและชนบท 9. ด้านการลงทุนและอุตสาหกรรม 10. ด้านการต่างประเทศ 11. ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
http://www.conservative-thailand.com

การค้นหาที่ใกล้เคียงกับ ทรัพยากร
พยากรณ์  ฝากรูป  ภาษีอากร  ศุลกากร  อสังหาริมทรัพย์  อสังหาริมทรัพ 
1 2

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.