หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด สังคมศาสตร์
- ทั่วไป
- กฎหมาย
- การพาณิชย์ การบัญชี
- การวิจัยสังคม
- จิตวิทยา
- นิติศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- มนุษยศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์

หมวดอื่นๆ
+ การศึกษา
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ องค์กร
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

สังคมศาสตร์ : รัฐศาสตร์ - 1/1


1. Thai Topic
ข้อมูลด้าน สังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง เพื่อให้ คนไทย ร่วมใจสร้างสรรค์สาระ ให้สังคมไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
http://www.thaitopic.com/

2. การเมืองการปกครอง
เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับ การเมือง การปกครอง ของไทย, ความหมาย ประเภท จริยธรรม และ ธรรมชาติ ทางการเมือง, ความหมาย เครื่องมือ หลักการแบ่ง อำนาจ ในการปกครอง ตลอดจน สิทธิ และ เสรีภาพ ตาม รัฐธรรมนูญ
http://www.geocities.com/paisan071/

3. การเมืองเรื่องน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง (เรื่องของ สมาชิก วุฒิสภา) และ ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการเมือง ทุกเรื่องด้วยครับ
http://crash.to/politics/

4. จังหวัดพะเยา
ประวัติ ความเป็นมาของ จังหวัด พะเยา สภาพทั่วไป การปกครอง ประชากร อาชีพ และ การจ้างงาน เศรษฐกิจ การเงิน ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงบริการขั้น พื้นฐาน สภาพทาง สังคม ระดับการพัฒนา หมู่บ้าน ในชนบท ศักยภาพ โอกาส และ ข้อจำกัดการพัฒนา
http://thai.to/phayao/

5. ศูนย์ข้อมูลนิเวศวิทยาการเมือง
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ปรัชญา และ นโยบาย ของพรรคกรีน ทั่วโลก, เว็บบอร์ด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทาง การเมือง สีเขียว ใน สังคมไทย
http://www.greenmovement.net/

6. สถาบันการพัฒนาพื้นฐาน
เครือข่ายเรียนรู้ ชุมชน ท้องถิ่น ไทย ข้อมูลสำหรับ การพัฒนาชุมชน และ เมือง
http://www.grassrootsthai.net/

7. ตุลาธรรม
เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่รวบรวมเรื่องราวของเหตุการณ์ตุลาคม 2519 ไว้มากที่สุด ตั้งแต่บทความและบทวิเคราะห์ ห้องสมุดภาพจำนวนมากที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน บทสัมภาษณ์ งานศิลป์เดือนตุลา ตลอดจนกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่จะสร้างให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
http://www.2519.net

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.