หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด วิทยาศาสตร์
- ทั่วไป
- การเกษตร
- คณิตศาสตร์
- พลังงาน
- ฟิสิกส์
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- วิศวกรรมศาสตร์
- สัตวแพทย์
- สิ่งแวดล้อม
- อวกาศ ดาราศาสตร์
- อุตุนิยมวิทยา
- เคมี ชีววิทยา
- เทคโนโลยี
- เภสัชศาสตร์

หมวดอื่นๆ
+ การศึกษา
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ องค์กร
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

วิทยาศาสตร์ : เคมี ชีววิทยา - 1/1


1. Biology and Ecology of Coral Reef
แหล่งความรู้ด้าน ชีววิทยา นิเวศวิทยา ทางทะเล ปะการัง ชีวิต ความเป็นอยู่ การสืบพันธุ์ ของสัตว์ทะเล
http://www.move.to/coral/

2. Chantana's Project
งานวิจัยเรื่อง การศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่าง หอยหอม ( Brotia sp.) และ สาหร่าย พวก Periphyton ใน ลำห้วย หญ้าเครือ อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว โดย ฉันทนา ลาไม้
http://www.geocities.com/Eureka/Gold/9967/inca.html

3. งานวิจัยของ แคทลียา นวลฉวี
เป็นงานวิจัย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างชุมชน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หน้าดิน และ ปริมาณเศษ ซากพืช ที่ร่วงลงในแหล่งน้ำไหลสองแห่ง คือ ห้วยหญ้าเครือ และ ห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในสองฤดูกาล คือ ฤดูฝน (กันยายน - ตุลาคม 2541 ) และ ฤดูหนาว ( พฤศจิกายน - ธันวาคม 2541 )
http://www.geocities.com/Paris/Rue/9943/incat.html

4. ชีววิทยา
ความรู้ด้าน ชีววิทยา ของ สัตว์ พืช แมลง ธรรมชาติต่างๆ
http://www.ipst.ac.th/ThaiVersion/publications/in_sci/bio.htm

5. ดาว
ให้ความรู้ด้าน เคมีอินทรีย์ สัตววิทยา และ ให้ความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ
http://www.geocities.com/dao_dao_us/

6. ทะเลไทย
เรื่องราวของ สิ่งมีชีวิต ในท้อง ทะเล ไทย ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน ท้องทะเล ไทย ข้อมูล ดำน้ำ
http://www.talaythai.com/

7. ศูนย์พันธุวิศวกรรม และ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์ พันธุวิศวกรรม และ เทคโนโลยี ชีวภาพ แห่งชาติ เป็นสถาบันที่พัฒนา คิดค้นทางด้านพันธุวิศวกรรม อาหารสัตว์ สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี ใหม่ๆ
http://www.biotec.or.th/

8. สูตรลัดเคมี
รวมเนื้อหา แบบฝึกหัด สูตรลัด วิชาเคมี ระดับมัธยมปลาย
http://www.geocities.com/chemploblem/

9. เคมี
แหล่งความรู้ด้าน เคมี และ วิทยาศาสตร์ จากหลายเว็บไซต์
http://thai.to/thaises/kame.html

10. เคมี
รวมความรู้ทาง เคมี เทคนิคทางเคมี ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/index.html

11. เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้เกี่ยวกับ สาร และ การเปลี่ยนแปลง ชนิดของสาร สารประกอบ สารละลาย การแยกสารฯลฯ
http://k_mechem.thethai.net/

12. เคมีควอนตัมสำหรับระบบอะตอม และ โมเลกุล
เว็บไซต์ทาง เคมีควอนตัม ที่เน้น การศึกษา โครงสร้างของระบบ อะตอม และ โมเลกุล โดยเฉพาะระบบ ฮีเลียมอะตอม และ ไฮโดรเจนอะตอม เหมาะสำหรับ นักศึกษา เคมี ระดับ มหาวิทยาลัย
http://uk.geocities.com/krai3/welcome1.html

13. เคมีฟิสิกัล1
เว็บไซต์ประกอบการเรียนวิชา เคมีฟิสิกัล ใน มหาวิทยาลัย ระดับชั้นปีที่ 2 เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง ก๊าซ ของเหลว ทฤษฏีจลน์ โมเลกุล ของก๊าซ และ เคมี เทอร์โมไดนามิกส์
http://uk.geocities.com/krai3/intro.htm

14. ไดโนเสาร์ในประเทศไทย
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ซากฟอสซิล ของ ไดโนเสาร์ ที่ขุดพบใน ประเทศไทย รวมถึงซากฟอสซิลอื่นๆ ด้วย, แนะนำสถานที่ที่ขุดพบ
http://geocities.com/thai_fossil/

15. Centrifugal-sus-pump.com
All about sciencetific instruments & parts such as centifugal pump, water bath, cooling bath, incubator, etc.
http://www.centrifugal-sus-pump.com

16. Delivery Biology Room Daily
รวบรวมข่าววิทยาศาสตร์ ด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
http://biologyroom.blogspot.com

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.