หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด วิทยาศาสตร์
- ทั่วไป
- การเกษตร
- คณิตศาสตร์
- พลังงาน
- ฟิสิกส์
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- วิศวกรรมศาสตร์
- สัตวแพทย์
- สิ่งแวดล้อม
- อวกาศ ดาราศาสตร์
- อุตุนิยมวิทยา
- เคมี ชีววิทยา
- เทคโนโลยี
- เภสัชศาสตร์

หมวดอื่นๆ
+ การศึกษา
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ องค์กร
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

วิทยาศาสตร์ : พลังงาน - 1/2


1. Hybrid solar-thermoelectric/
เป็นการนำเสนอ วิทยานิพนธ์ เรื่อง ระบบผสมผสานระหว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ กับ เทอร์โมอิเล็กทริค
http://www.geocities.com/chaimane/

2. Powergrid Consultants Co., Ltd.
บริษัท ที่ปรึกษาด้านระบบ ถ่ายเทกำลังงาน และ พลังงาน
http://www.powgrid.com/

3. TeeNet
ระบบ สารสนเทศ ด้าน พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย
http://www.teenet.chula.ac.th/

4. กลุ่มวิจัยพลังงานสะอาด
ให้บริการวิชาการทางด้าน พลังงาน สะอาด โดยมีงาน วิจัย หลักทางด้าน ระบบโซล่าเซลล์ ระบบสะสม พลังงาน และ ทางด้าน วิศวกรรม พลังงาน ที่เกี่ยวกับ การเกษตร เป็นต้น
http://www.ces.kmutt.ac.th/

5. การกักเก็บพลังงาน
นำเสนอโครงการเกี่ยวกับ เทคโนโลยี และ การกักเก็บ พลังงาน ในรูปแบบต่างๆ
http://www.engineering-2000.com/condenser/story1.htm

6. การอนุรักษ์พลังงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ พลังงาน ใน บ้านพัก อาคาร โรงงาน หลากวิธีกับ การประหยัด พลังงาน อุปกรณ์การประหยัด พลังงาน
http://www.teenet.chula.ac.th/conserv/

7. ข่าวพลังงานเอเชีย
นำเสนอข่าวสาร ล่าสุดเกี่ยวกับ พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม การพัฒนา สิ่งแวดล้อม ในแถบ ประเทศ เอเชีย
http://www.aen.ait.ac.th/

8. ง่ายๆ กับพลังงาน
เผยแพร่ และ รวบรวม ความรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องทาง ด้าน พลังงาน และ ระบบเครือข่าย ซึ่งนำมาช่วยใน การวางแผน การใช้ พลังงาน ภายใน บ้าน อย่างง่ายได้ รวมถึงแนะวิธีการคิด ค่าไฟฟ้า ตามอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน
http://www.eithai.com/

9. ฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ งานวิจัย แผนการอนุรักษ์ พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์ พลังงาน กฏหมาย เกี่ยวกับ พลังงาน
http://www.teenet.chula.ac.th/plan/

10. ฐานข้อมูล และ สถิติพลังงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับ พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ลักษณะภูมิอากาศ ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ด้าน พลังงาน โรงงาน อาคารควบคุม
http://www.teenet.chula.ac.th/conserv/database.asp

11. นานาสาระพลังงาน
ความรู้เกี่ยวกับ ก๊าซ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า พลังงาน ทดแทน และ เทคโนโลยี การอนุรักษ์ พลังงาน
http://www.teenet.chula.ac.th/stuff/

12. นิวเคลียร์
ข้อดี ข้อเสีย โรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ และ การประหยัด ไฟฟ้า
http://www.geocities.com/noojeabja/

13. บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด
บริษัท ผู้ผลิต พลังงาน ทดแทน ไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์ เพื่อเป็น พลังงาน เสริมสำหรับ ประเทศไทย และ ประเทศเพื่อนบ้าน
http://www.solartron.co.th/

14. พลังงานกับชีวิต
เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่อง พลังงาน กับชีวิตประจำวัน ให้ความรู้เกี่ยวกับ การผลิต กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า กับความต้านทาน พลังงานความร้อน และ มี รูป เพลง ให้ดาวน์โหลด
http://www.geocities.com/energyth/

15. มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน (ประเทศไทย)
บริการให้ คำปรึกษา ค้นคว้า วิจัย และ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ด้านอนุรักษ์ พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม
http://www.eeit.or.th/

16. ลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับพลังงาน
เป็น เว็บไดเรกทอรี่ รวมเว็บไซต์ทาง ด้าน พลังงาน โดยเฉพาะ
http://www.teenet.chula.ac.th/scripts/search/search.asp

17. สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็น สถาบัน ที่ให้แหล่งความรู้ ด้าน พลังงาน มุ่งเน้นการ ผลิต ค้นคว้า แสวงหา และ พัฒนา งานวิจัย ด้าน พลังงาน เพื่อนำประโยชน์จากงานวิจัย มาแก้ไขพัฒนา และ ชี้นำสังคม ตลอดจน ดำเนินการให้บริการทาง วิชาการ แก่สังคมด้าน พลังงาน
http://www.eri.chula.ac.th/

18. สำนักบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมพลังงาน
หลากหลายสาระต่างๆ ทาง ด้าน พลังงาน ข่าวสาร บทความ ที่น่าสนใจ
http://www.energythai.net/

19. เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
ความรู้เกี่ยวกับ พลังงาน ทดแทน จาก มูลสัตว์ กระบวนการหมัก ทำให้เป็น ก๊าซชีวภาพ
http://geocities.com/originalbiogas/

20. เวทีแลกเปลี่ยนความคิด
เว็บไซต์ สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ พลังงาน ข่าว ประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว สมุดเยี่ยม
http://www.teenet.chula.ac.th/forum/

1 2

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.