หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด องค์กร
- ทั่วไป
- รัฐวิสาหกิจ
- สถานทูต สถานกงสุล
- สถาบัน
- สหพันธ์ สมาคม มูลนิธิ
- หอการค้า
- องค์กรทางการเมือง
- โครงการ
- ในพระราชสำนัก

หมวดอื่นๆ
+ การศึกษา
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

องค์กร : โครงการ - 1/1


1. New Computers from Old
โครงการ รับบริจาค คอมพิวเตอร์ ของ Pattaya Computer Club เพื่อมอบให้ นักเรียน ใน โรงเรียน ที่ยากจน
http://ptty.loxinfo.co.th/%7Eglenp/

2. โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนชีวสารสนเทศแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คำแนะนำ และ บริการเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการประมวลข้อมูล ที่ได้จากการทดลอง ทาง ชีวภาพ ทั้งนี้จะมุ่งเน้นการใช้ ชีวสารสนเทศ กับ งานวิจัยด้านอณูชีววิทยา (Molecular biology) ประกอบด้วย การให้บริการ โปรแกรม และ ชุดโปรแกรมต่างๆ เพื่อการประมวลข้อมูลตามความจำเป็น บริการสืบค้นข้อมูล และ ฐานข้อมูล
http://bioinfo.biotec.or.th/

3. โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้
จัดตั้งขึ้นภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อแก้ไขปัญหา โสเภณีเด็ก และ ต่อมาได้มี วัตถุประสงค์ ในการ แก้ปัญหา ยาเสพติด อีกด้วย โดยมีพื้นที่ดำเนินการที่ จังหวัดเชียงราย และ พะเยา ต่อมาได้ขยาย โครงการ ไปที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ลำปาง มีกิจกรรมหลักของโครงการ 3 ประการ คือ โครงการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ โครงการขยายโอกาสทาง การศึกษา และ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
http://www.twtcmu.org/

4. โครงการสมองไหลกลับ
เป็นโครงการของ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ที่ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบ เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนบุคลากร ด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
http://rbd.nstda.or.th/

5. โครงการสานฝันให้น้อง
โครงการช่วยเหลือสังคม และ เยาวชนไทย ที่ด้อยโอกาสทาง การศึกษา ได้มีโอกาสใน การศึกษา มากขึ้น
http://sarnfan.8m.com/menu.htm

6. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
โครงการส่วนพระองค์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้กับ พสกนิกร โดยเฉพาะทางด้าน การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และ อื่นๆ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งใน บริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นที่ตั้งของโครงการ ส่วนพระองค์ เกี่ยวกับ การเกษตร คล้ายกับจำลอง ความเป็นอยู่ และ การประกอบอาชีพ ของราษฎรจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มาอยู่ในบริเวณที่ประทับ เพื่อจะได้ ทดลอง หาวิธีแก้ไขปัญหา ต่างๆ ให้ถูกต้อง และ ตรงจุดด้วยพระองค์เอง
http://www.kanchanapisek.or.th/kp1/

7. โครงการห้องเรียนสีเขียว
เพื่อรณรงค์เสริมสร้าง ทัศนคติ ใน การประหยัด ไฟฟ้า และ พลังงาน ให้แก่ เยาวชน โดยการสอดแทรกความรู้ด้าน การใช้ไฟฟ้า เข้าไว้ใน เนื้อหาวิชาเรียน ให้เกิด การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง มัธยมศึกษา โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีใน การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ นำไปปฏิบัติ จนเป็นปกตินิสัย
http://www.glr.th.com/

8. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียดเกี่ยวกับ การดำเนินงาน สนองพระราชดำริ โครงการต่างๆ และ ข้อมูลของ ศูนย์ศึกษา การพัฒนา อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
http://www.rdpb.go.th/

9. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
โครงการ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งข่าวสารความรู้ ว่าด้วยการนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของ สังคมไทย
http://www.kanchanapisek.or.th/kp9/

10. โครงการแม่น้ำของแผ่นดิน : ชุด เล่าขานมหานคร
โครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสนอการแสดง การแสดงละคร เพลง การกุศล นำเสนอในรูปแบบของ ละคร เพลง สมัยใหม่ดำเนินเรื่องด้วย การบรรยายการแสดง การขับร้อง ระบำ ดนตรี ผสมผสานเทคนิค มายากล งานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ พศ. 2544 รวมทั้งสิ้น 9 วัน จัดแสดงวันละสามรอบ คือ รอบ 18.45 น., 20.30 น. และ 22.15 น.
http://www.theriverofkings.com/

11. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย และ อเมริกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาส เผยแพร่ และ แลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ กับประเทศ นานาชาติ ที่เข้าร่วมโครงการ
http://www.thaiaupair.com/

12. Web Solution Provider
We are a proud winner of golden web award and one of the offecial member of the International Assocciation of Webmaster and Designers, we provide one stop web solution from domain registration, web design, web programmingdatabases, web hosting, web security, and web marketing.
http://www.hostingbangkok.com

13. ศูษย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ
ศูษย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ
http://www.northernstudy.org

14. Eco-town มุ่งส่งเสริมให้สังคมใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการ eco-town มุ่งส่งเสริมให้เกิดชุมชนและสังคมที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหาขยะและของเหลือใช้จากกิจกรรมให้ลดน้อยลง โดยใช้หลัก 3R (Redict Reuse Recyclr)
http://eco-town.dpim.go.th

15. House In Sriracha Chonburi
Baan View Mai3: Find House, House for sale in Sriracha. Also includes, Sport Club, Park, Chonburi, Thailand
http://www.baanviewmai.com

16. House In Sriracha Chonburi
The Best Living & Lifestyle: Find House, House for sale in Sriracha. Also includes, Sport Club, Park, Chonburi, Thailand.
http://www.blv-sriracha.com

17. House In Pattaya Chonburi
All of Your Happiness: Find House, House for sale in Pattaya. Also includes, Sport Club, Park, Chonburi, Thailand.
http://www.centralpark-hillside.com

18. บ้านรังนก,รังนก,นกแอ่น,นกนางแอ่น,อุปกรณ์บ้านรังนก,รับออกแบบบ้านร
บ้านรังนก, รังนก, นกแอ่น, นกนางแอ่น, อุปกรณ์บ้านรังนก, รับออกแบบบ้านรังนก, รับสร้างบ้านรังนก, แก้ปัญหาทุกอย่างภายในบ้านรังนก, สร้างบ้านนก, ออกแบบภายในบ้านรังนก
http://www.nokhousing.com

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.