หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด องค์กร
- ทั่วไป
- รัฐวิสาหกิจ
- สถานทูต สถานกงสุล
- สถาบัน
- สหพันธ์ สมาคม มูลนิธิ
- หอการค้า
- องค์กรทางการเมือง
- โครงการ
- ในพระราชสำนัก

หมวดอื่นๆ
+ การศึกษา
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

องค์กร : สหพันธ์ สมาคม มูลนิธิ - 1/1


1. ชุมนุมคริสเตียนไทย
คริสตจักร พระกิตติคุณ ใน องค์พระเยซู คริสต์เจ้า เชียงใหม่ แหล่งชุมนุม คริสเตียนไทย สมัครสมาชิก ข่าวสารคริสตจักร บท เพลง คริสเตียน Chat room กระดานข่าว กิจกรรม กระดานขอบคุณพระเจ้า ฯลฯ
http://www.geocities.com/kitikhun_th/

2. ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยง และ พัฒนา
ศึกษา และ ช่วยเหลือ ชาวไทยภูเขา เชื้อสาย กะเหรี่ยง ในภาคตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ได้รับผลกระทบ จาก การทำเหมืองแร่ ตะกั่ว บริเวณโดยรอบ เขตทุ่งใหญ่นเรศวร
http://www.geocities.com/klity_creek/

3. เครือข่ายชุมชนอโศก
ข้อมูล ประวัติ หลักปฏิบัติ แนวทางดำเนินชีวิตแบบชุมชนพึ่งตนเอง โดยมีรูปแบบ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เป็นของตนเอง หรือ ระบบบุญนิยม ของ ชาวอโศก และ ข้อมูล เครือข่ายชุมชนอโศก
http://www.asokecommunity.com/

4. กลุ่มพัฒนาวิจัยทัศนเวชศาสตร์และทัศนวิทยาแห่งประเทศไทย
Thai Academy of Optometry and Vision Science เป็นการรวมตัวของนักวิชาการหลายสาขาเพื่อพัฒนาองค์ความคิดและ การศึกษา วิจัยทางด้านทัศนเวชศาสตร์และทัศนวิทยาของประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมในระดับโลก
http://www.thaioptometry.net/

5. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ทำงานกับเด็กรอบด้าน ทั้งทางรางกายจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ด้าน การศึกษา ด้านแรงงานเด็ก ด้านสุขภาพ และสังคม โทร 0-2433-6292
http://www.iamchild.org/

6. สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย Thai Spa Operators Association
สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย รวมตัวขึ้นเพื่อผนึกกำลังและประสานความร่วมมือของผุ้ประกอบการในธุรกิจสปา สุขภาพ ท่องเที่ยว และอื่นๆ ในการพัฒนาภาพรวมธุรกิจ หาตลาดต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรม โดยสมาคมร่วมงานแสดงสินค้าต่างประเทศทุกปี
http://www.thaispaoperators.com

7. AIMC, กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การจัดการ, การลงทุน, เงิน, สมาชิก
http://www.aimc.or.th

8. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
มูลนิธิ, สงเคราะห์เด็ก, ซี.ซี.เอฟ., ในพระราชูปถัมภ์, องค์กรมูลนิธิ, คุ้มครองเด็ก, สิทธิ์เด็ก, อุปการะเด็ก, กองทุนเด็ก, เด็ก, องกรพัฒนา, บริจาก, ซีซีเอฟ, โครงการพัฒนา, สังคม, กองทุน, CCF, C.C.F., Foundation, Sponsor, Sponsorship, Child Sponsorship, Donor, Donation, Child Development, Underprivileged, Child Right, Child, Children, Poverty, Charity, CFO, Fund
http://www.ccfthai.or.th

9. Raleigh Society Thailand Foundation
Youth development through volunteer programme that benefit society and local community. Travel, learn to work together, leadership skill improvement for public interests
http://www.raleighthailand.org

10. บ้านเด็กกำพร้า
ช่วยเหลือเด็กกำพร้า และ เด็กถูกทอดทิ้ง
http://www.thaiblessing.com

11. Donation EXPerience - แบ่งปันประสบการณ์ความดี
บล็อกแห่งนี้ตั้งขึ้นมากเพื่อเป็น จุดศูนย์กลางของข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการทำความดีของเพื่อนๆ อย่างเช่นการบริจาคเงินและสิ่งของ ให้แก่ผู้ที่กำลังประสบปัญหาและมูลนิธิต่างๆ ทั้งมูลนิธิเด็ก คนชรา สัตว์ทั้งหลายที่ถูกทอดทิ้ง
http://donationexp.wordpress.com/

12. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ มีประวัติสมาคมฯ รวมรูปนักเขียน ประวัตินักเขียน บทความดีๆ ข่าวในแวดวงวรรณกรรม
http://www.thaiwriterassociation.org/

13. มูลนิธิสวนแก้ว
มูลนิธิสวนแก้ว ก่อตั้งโดยพระพยอม กัลยาโณ มุ่งพัฒนาคน พัฒนาความคิด เพื่อมิให้บุคคลที่ยากไร้ต้องตกเป็นภาระ ของสังคม และเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ปรัชญาแห่ง ธรรมะเป็นแนวทางชี้นำ
http://www.suankaew.or.th

14. โรงพยาบาลมีสุข...อาสาสมัคร...happyhospital.org...โรงพยาบาลเด็ก
โรงพยาบาลมีสุข happyhospital งานอาสาสมัคร volunteer จิตอาสา มูลนิธิกระจกเงา กำลังใจ รอยยิ้ม ความสุข
http://www.happyhospital.org/

15. ครงการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน รับอาสาสมัครสร้างฝาย มูลนิธิกระจ
อาสาสมัคร ภัยภิบัติ มูลนิธิกระจกเงา siamvolunteer ค่าย บริจาค ช่วยเหลือ ฟื้นฟู สังคม volunteer
http://www.siamvolunteer.com/

16. โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้"
โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
http://www.sanjaithai.in.th

17. Thaiitwatch.org
เด็กติดแชท, ภัยเทคโนโลยี, เด็กหาย, เด็กติดเกม, ภัยออนไลน์, เว็บอันตราย, ล่อลวงเด็ก, แจ้งเบาะแส, เฝ้าระวัง
http://www.thaiitwatch.org

18. มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ทั้งทางด้านค่ารักษาพยาบาลการผ่าตัด ค่าเดินทางการติดตามผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดจนโตด้วยการรักษาแบบทีมสหวิทยาการ
http://www.tawanchai-foundation.org

19. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
http://www.banboon.org

20. วัดชำนิหัตถการ หรือวัดสามง่าม
พระสีวลี ปางนั่ง แห่งแรกของประเทศไทย
http://www.watchamnihatthakan.com/

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.