หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด องค์กร
- ทั่วไป
- รัฐวิสาหกิจ
- สถานทูต สถานกงสุล
- สถาบัน
- สหพันธ์ สมาคม มูลนิธิ
- หอการค้า
- องค์กรทางการเมือง
- โครงการ
- ในพระราชสำนัก

หมวดอื่นๆ
+ การศึกษา
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

องค์กร : ทั่วไป - 1/2


1. Child Workers in Asia
เครือข่าย องค์กร NGO ที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับ แรงงานเด็ก ในประเทศ ต่างๆ ในเอเชีย
http://www.cwa.tnet.co.th/

2. ECPAT International
เครือข่าย ขององค์กร ไม่แสวงผลกำไร ดำเนินงาน เพื่อหยุดยั้ง การค้าประเวณี สื่อลามก เด็ก และ การล่อลวง หรือค้าเด็ก เพื่อการ บริการทางเพศ
http://www.ecpat.net/

3. The Mad Science Group: Educational Entertaining Science for Children
องค์กร ที่จัดสรร สถานที่สำหรับ เด็ก พ่อแม่ และ ครู ได้เรียนรู้ เล่น และ ค้นหา โลก วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก
http://www.madscience.org/

4. United Nations Development Programme
UNDP United Nations Development Programme Country Office in Thailand
http://www.undp.or.th/

5. กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก (เชียงใหม่)
กลุ่มคน หนุ่มสาว ที่มุ่งมั่น ทำงาน เพื่อเด็กเร่รอน ในจังหวัด เชียงใหม่ ทุกคืนที่ ประตูท่าแพ
http://www.vgcd.org/

6. กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รวบรวม ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับ กองทุน
http://www.gpf.or.th/

7. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ประวัติความเป็นมา ของ ชสอ. นโยบาย การบริหารงาน คณะกรรมการ อัตราออกเบี้ย บริการของ ชสอ. ข่าว ประชาสัมพันธ์ กฏหมาย ข้อบังคับ ที่ควรรู้ และ ลิงค์เกี่ยวกับ สหกรณ์
http://www.fsct.th.com/

8. ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
กลุ่มองค์กรชุมชน และ ความเคลื่อนไหว ของประชาคม ต่างๆ ใน จังหวัดน่าน นำเสนอ งานวิจัย ของท้องถิ่น บทความ ที่น่าสนใจในเว็บไซต์นี้
http://go.to/nancivil/

9. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง บุคลากร ภารกิจการ ให้บริการ ประชาชน การสมัคร เข้าฝึกอาชีพ กับ ศพจ. ยโสธร ข้อมูลเกี่ยวกับ จังหวัดยโสธร และ ข่าวสารเกี่ยวกับ แรงงาน การพัฒนา ฝีมือแรงงาน และ รวมลิงค์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.yasothon.go.th/ysdc/ysdc.html

10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรเอกชน ที่ไม่มุ่งผลกำไร ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร และ เป็นศูนย์รวมของสมาชิก ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ในจังหวัด นครราชสีมา และ มีโครงการ SMEs FTI Korat เป็นแกนกลาง เพื่อพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม และ ขนาดกลาง ใน จังหวัดนครราชสีมา
http://ftikorat.8m.com/

11. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ประวัติ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ของ สำนักงานที่ปรึกษา การเกษตร และ ลิงค์ สำนักงาน สาขาอื่นๆ
http://users.erols.com/moacdc/

12. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์กร หน้าที่ โครงสร้าง กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูลของ สวทช. กระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม
http://www.nstda.or.th/

13. องค์การจัดการน้ำเสีย
ประวัติ คณะกรรมการ ข้อมูลน้ำ และ น้ำเสีย ผลกระทบของน้ำเสีย หลักการจัดการน้ำเสีย หลักการป้องกัน มลพิษทางน้ำ มาตรฐานน้ำทิ้ง
http://www.wma.or.th/

14. องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย
เป็นสาขาของ องค์การนิรโทษกรรมสากล ซึ่งเป็น องค์การเคลื่อนไหวอิสระ ทำงานปกป้อง การละเมิดสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน
http://bkk.loxinfo.co.th/~aithnd/

15. องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างลักษณะ ผู้นำ เพิ่มทักษะ วิชาชีพเกษตร เป็น องค์กรของนักศึกษา วิทยาลัยเกษตร และ เทคโนโลยี ทั่วประเทศไทย และ สถานศึกษา อื่นๆ ที่ต้องการ ร่วมกิจกรรม
http://www.fft.or.th/

16. ไทยไลฟ์
นำเสนอข่าวคราว ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ ประเทศไทย เพื่อเป็น ศูนย์รวม เผยแพร่ข้อมูล สำหรับชาวไทย ใน ประเทศเยอรมัน หรือ ยุโรป
http://www.thailife.de/


18. อุปกรณ์ขัดเงา โลหะ และอโลหะทุกชนิด
ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์ขัดเงาโลหะ และอโลหะ ทรายขัด ลูกผ้า ลูกปอ ผ้าทราย สายพานทราย สก็อตไบรท์ ล้อขัดใยสังเคราะห์ ยาขัดเงา เครื่องขัดสายพานทราย และเครื่องขัดอัติโนมัติ
http://www.kbjl.co.th

19. Power Quality And Energy Saving
Power Quality and Energy Saving Analysis and Services
http://www.geocities.com/ronnavart_a/

20. Security
บริษัท รักษาความปลอดภัย
http://www.highservicesecurity.com

1 2

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.