หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด การแพทย์
- ทั่วไป
- ข้อมูลยารักษาโรค
- สถานพยาบาล การแพทย์
- สมุนไพร
- เอดส์
- โรค การดูแลสุขภาพ

หมวดอื่นๆ
+ การศึกษา
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ องค์กร
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

การแพทย์ : สถานพยาบาล การแพทย์ - 1/5


1. ข่าวสารแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรม การเรียนการสอน เวชศาสตร์ ครอบครัว บทความเวชศาสตร์ครอบครัว รวมลิงค์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ การแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว
http://www.geocities.com/thaifammed/

2. ชมรมศัลยศาสตร์ช่องปาก และ แม็กซิลโลเฟเชียล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคในช่องปาก มีเอกสาร บทคัดย่อ ให้อ่าน รายงานข่าวสาร กิจกรรม ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง และ แนะนำ สมาชิก ของชมรม
http://www.geocities.com/omfsesan/

3. ทันตแพทยสภา
บอกประวัติ และ แนะนำ คณะกรรมการ ทันตแพทยสภา รายละเอียด พรบ. วิชาชีพ ทันตกรรม ข่าวสาร ทันตแพทยสภาออนไลน์ จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย ในการรับบริการทันตกรรม กฏหมาย น่ารู้สำหรับ ทันตแพทย์ ตรวจรายชื่อ ทันตแพทย์ไทย และ สายตรง นายก ทันตแพทยสภา
http://www.dentalcouncil.or.th/

4. มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
รวมข้อมูล บทความเกี่ยวกับ การดูแลรักษา โรคหืด แนะนำวิธีการใช้ยา ข่าวสาร กิจกรรม ของชมรม ผู้ป่วยโรคหอบหืด ในภาคต่างๆ
http://www.asthma.or.th/

5. ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ให้ความรู้ด้าน วิชาการ จิตเวชศาสตร์ ประวัติความเป็นมา และ ภาระกิจของ ราชวิทยาลัยฯ แนะนำคณะกรรมการ บริหาร เว็บบอร์ด สำหรับปรึกษา แพทย์ รายละเอียด การสอบ CME ของแพทย์
http://www.rcpsycht.org/

6. ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
ความเป็นมา คณะกรรมการ บริหาร แนวทางการรักษา พยาบาล โรค ทาง จิตเวช
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/rmain.html

7. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
รายงานข่าวสาร การแพทย์ ค้นหาข้อมูลด้านการแพทย์ ถามตอบปัญหาสำหรับ แพทย์ รวบรวมเว็บไซต์ หน่วยงานต่างๆ ด้านการแพทย์
http://www.ccme.or.th/

8. ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพ [กรุงเทพฯ]
ธนาคาร กระดูก และ เนื้อเยื่อ รับบริจาค ร่างกาย หลังจาก เสียชีวิต แล้ว
http://www.come.to/biothai/

9. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ประวัติความเป็นมา กิจกรรมต่างๆ ของ สถาบัน ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง สถิติ การวิจัย เกี่ยวกับ โรค มะเร็ง รวมถึงศึกษาวิธีการใช้ สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า รักษาโรคมะเร็ง
http://www.nci.go.th/

10. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
บริการทาง วิชาการวางแผน และ การดำเนินการ การวิจัย ทางการแพทย์ รวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ทาง คอมพิวเตอร์ เผยแพร่สาระสังเขป ของการวิจัยทาง การแพทย์ เรื่องต่างๆ
http://www.ihr.chula.ac.th/

11. สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานเลขาธิการ โรงพยาบาล สมเด็จเจ้าพระยา ความเป็นมาของ จิตเวชศาสตร์ ในประเทศไทย บิดา แห่งจิตเวชศาสตร์ คณะกรรมการ บริหาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ และ วารสาร สมาคม จิตแพทย์
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/pat.html

12. สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ให้ความรู้ และ ข้อแนะนำ ในการจัดฟัน รายชื่อ ทันตแพทย์ จัดฟัน หนังสือ แจ้งข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของ สมาคม
http://www.welcome.to/thaiortho/

13. สมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ความรู้ด้าน ข่าวสาร การแพทย์ เกร็ดความรู้ กำหนดการประชุมวิชาการ ปรึกษาทางไกล แนะนำเทคนิค การผ่าตัด ห้องพัก แพทย์ ให้ความรู้เบื้องต้น ในการดูแลรักษาโรค ตอบคำถามเกี่ยวกับ ห้องตรวจ โรค สำหรับประชาชนทั่วไป, กระทู้ กระดานข่าว
http://www.neuro.or.th/

14. สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
ข้อมูลข่าวสาร รายงาน การปลูกถ่ายอวัยวะ ในประเทศไทย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การรับบริการ ปลูกถ่าย อวัยวะ ข่าวสาร กิจกรรม รายละเอียด การประชุมสัมมนา ของสมาคม
http://www.thai-transplant.org/

15. สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา แนะนำคณะกรรมการ และ การก่อตั้งสมาคม มีรายละเอียด กิจกรรม ของสมาคม ความรู้เกี่ยวกับ โรค ในระบบ ทางเดินอาหาร มี แพทย์ ให้คำปรึกษา ตอบคำถามเกี่ยวกับโรค
http://www.thaigastro.org/

16. สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการ ของชมรม รายงานข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ให้ความรู้ทาง โลหิตวิทยา โรค เกี่ยวกับความผิดปกติของ เลือด
http://www.thaihemato.org/

17. สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ให้แนวทาง การขอทุน สนับสนุน เพื่อทำโครงการ สร้างเสริม สุขภาพ ตัวอย่างโครงการ สร้างเสริมสุขภาพ และ ให้ข้อมูลด้าน การดูแลสุขภาพ
http://www.thaihealth.or.th/

18. ส่วนพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ การคุ้มครอง ประชาชน ให้ปลอดภัย ในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ คือ อาหาร ยา เครื่องมือ แพทย์ เครื่องสำอาง ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต และ ประสาท สารระเหย วัตถุมีพิษ
http://siam.to/kbs/

19. เครือข่ายหมออนามัย สถานีอนามัย
เครือข่าย หมออนามัย ทั่วประเทศ องค์กรภาคี หมออนามัย สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ และ สถานีอนามัย รายละเอียดของ วารสาร หมอ อนามัย รายงานข่าวสารวิชาการด้าน การแพทย์ รวมบทความเกี่ยวกับ สุขภาพ ข้อมูล 30 บาท รักษาทุกโรค
http://www.mohanamai.com/

20. Dentists In Phuket
Phuket Pearl Dental Practice, Thailand provides friendly, variety of modern Dental Clinic especially cosmetic Dentistry.
http://www.phuketdentalpractice.com/

1 2 3 4 5

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.