หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด ราชการ
- ทั่วไป
- กระทรวง
- ตำรวจ
- ทบวงมหาวิทยาลัย
- ทหาร
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- หน่วยราชการอิสระ

หมวดอื่นๆ
+ การศึกษา
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ องค์กร
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

ราชการ : สำนักนายกรัฐมนตรี - 1/1


1. รัฐบาลไทย
ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของไทย ทำเนียบรัฐบาล นโยบาย คณะรัฐมนตรี ข่าวทำเนียบ ส่วนราชการ ประมวลเอกสาร และ เที่ยวไทย
http://www.thaigov.go.th/

2. สำนักงบประมาณ
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประมาณการ รายรับ การจัดสรร และ การคลัง
http://www.bb.go.th/

3. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ รายชื่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการวินิจฉัย ด้านต่างๆ ถาม ตอบปัญหา ด้านข้อมูลข่าวสาร และ อื่นๆ
http://www.oic.thaigov.go.th/

4. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
รายละเอียดต่างๆ ของ สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) การสอบ ก.พ. การสอบแข่งขัน ชิงทุน เรียนต่อ ต่างประเทศ ข้อมูล นักเรียน ในต่างประเทศ
http://www.ocsc.go.th/

5. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับ คน และ สังคมไทย นโยบาย เศรษฐกิจ และ สังคม การผลิต เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน รัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
http://www.nesdb.go.th/

6. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ให้ข้อมูลสถิติ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ เมืองไทย เช่น สถิติ ด้าน การศึกษา เศรษฐกิจ จำนวนประชากร ไทย เป็นต้น
http://www.nso.go.th/

7. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายก รัฐมนตรี เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของ รัฐ ให้บริการด้าน วิชาการ ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ แก่ประชาชนในพื้นที่ ภาคเหนือ ตอนบน
http://www.prdnorth.in.th/

8. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รายชื่อ คณะรัฐมนตรี ประวัติการทำงาน การบริหารงาน ข้อมูลเกี่ยวกับ ราชกิจจานุเบกษา และ กฎหมาย
http://www.cabinet.thaigov.go.th/

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.