หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก



ค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด การศึกษา
- ทั่วไป
- E-Learning
- ความรู้
- สถาบันกวดวิชา สอนพิเศษ
- สถาบันอุดมศึกษา
- สารานุกรม พจนานุกรม
- ห้องสมุด หอสมุด
- เอนทรานซ์
- แนะแนวการศึกษา
- โรงเรียน

หมวดอื่นๆ
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ องค์กร
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

การศึกษา : สถาบันอุดมศึกษา - 1/1


1. WitComRam - Webboard
เว็บบอร์ด เพื่อนักศึกษาภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Computer Science Ramkhamhaeng
http://witcomram.cjb.net/

2. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้
http://www.hu.ac.th/

3. Rangsit University International College
Rangsit University International College offer a number of International programs in various areas: Information Management and Systems (IT), International Business, Tourism and Hospitality Management, Economics, Communication Arts, and Philosophy, Politics and Economics.
http://ic.rsu.ac.th/

4. Apec University
Upgrade your LIFE and EDUCATION with Aepc University. Get MBA and DOCTORATE Online.
http://www.apecuniversity.com

5. ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยที่ Uinthai.com
น้องๆ หรือท่านที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลของทุกหลักสูตร ทุกคณะวิชา ทุกมหาวิทยาลัยทั้งม.รัฐบาล ม.เอกชน ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
http://www.uinthai.com

6. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
http://www.bus.rmutt.ac.th

7. Seremic-Amarica
สอนพิเศษ สถานที่เรียนต่อระดับอุดมศึกษา สถาบันกวดวิชา ขายสินค้าถูกคุณภาพดี การออกกำลังกาย กระเช้าของขวัญ งานฝีมือ หนังสือที่ดมีประโยชน์อาหารดีเพื่อสุขภาพ อาหารอร่อย เทคนิคการอ่านหนังสือ เทคนิคการทำข้อสอบ
http://newnanshop.blogspot.com

8. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประวัติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม กิจกรรม ลูกเสือ เข้าค่าย กีฬาสี เว็บบอร์ด ร้องเรียน ดาวน์โหลด ผลการเรียน ผลการสอบ ผลการคัดเลือก webboard
http://www.nwvoc.ac.th

9. เว็บรุ่น IT-13 KMUTT
เว็บรุ่น IT-13 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไว้พบปะพูดคุยระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและอื่นๆ มากมาย
http://www.it13kmutt.co.cc

10. เว็บรุ่น IT-13 KMUTT
เว็บรุ่น IT-13 KMUTT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไว้พบปะพูดคุยระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและอื่นๆ มากมาย
http://it13kmutt.co.cc

11. Psuclub - คลับออนไลน์ ของชาว ม.อ.
psu psuclub มอ. ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดอกศรีตรัง รั้วสีบลู อ่างศรีตรัง โรงช้าง มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ Prince Of Songkla University วิดวะดงยาง พระบิดา ลูกพระบิดา ตึกฟักทอง ตึกสตางค์ คาเฟต อ่างรูปหัวใจ
http://www.psuclub.com

12. ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมของประธานสภาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยภายใต้สังกัดของทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ทั้ง 21 แห่ง ได้แก่ จุฬา มหิดล เกษตร เชียงใหม่ ขอนแก่น นิด้า รามคำแหง พระจอมเกล้า 3 แห่ง ทักษิณ บูรพา สงขลานครินทร์ ศรีนครินทรวิโรฒ อุบลราชธานี นเรศวร ศิลปากร นครพนม (ไม่รวมมหาวิทยาลัยสงฆ์ เอกชน ราชภัฏ ราชมงคล)
http://Thaifacultysenate.org

13. Mahidol University : Wisdom Of The Land
มหาวิทยาลัยมหิดล : ปัญญาของแผ่นดิน ที่ก่อกำเนิดมายาวนานกว่า 120 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ที่สมบูรณ์แบบด้วยวิชาการหลากหลายสาขาและบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ดีที่สุด นอกจากเชี่ยวชาญและแข็งแกร่งทางวิชาการแล้ว ยังเป็นผู้จุดประกายความคิดเพื่อจรรโลงศีลธรรมและจริยธรรมให้สังคมอย่างถูกต้องอีกด้วย
http://www.mahidol.ac.th

เว็บไซต์สปอนเซอร์









Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.