หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด ธุรกิจ
- ทั่วไป
- E Commerce
- กฎหมาย ทนายความ
- การคมนาคม ขนส่ง
- การบัญชี
- การประกันภัย ประกันชีวิต
- ธนาคาร สถาบันการเงิน
- ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
- ธุรกิจขายตรง
- นำเข้า ส่งออกสินค้า
- บรรจุภัณฑ์
- บริการ
- ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม
- ร้านอาหาร
- วิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์
- สตูดิโอถ่ายภาพ
- สมัครงาน จัดหางาน
- สื่อสาร โทรคมนาคม
- อสังหาริมทรัพย์ อาคาร
- อุตสาหกรรม
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์ไฟฟ้า
- เครื่องจักรกล โลหะ
- เครื่องประดับ อัญมณี
- เครื่องสำอางค์ ความงาม
- เครื่องใช้สำนักงาน
- เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
- โฆษณา ศิลปะ บันเทิง

หมวดอื่นๆ
+ การศึกษา
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ องค์กร
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

ธุรกิจ : วิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ - 1/4


1. A.U.T. Co., Ltd.
บริษัท อุตสาหกรรม ผลิต และ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เคมี โพลิเมอร์ โพลียูลิเทน ยี่ห้อ ยูเทน
http://www.aut.co.th/

2. Advantage Co., Ltd.
บริษัท ให้บริการตรวจสอบ สินค้า ก่อนจะทำการ ส่งออก, ตรวจประเมินโรงงาน เบื้องต้น, ออกใบรับรองมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ทาง เคมี และ จุลชีววิทยา ในอาหาร, โปรแกรมฝึกอบรม
http://www.advantage.co.th/

3. Amara Aroma
บริษัท ผู้ผลิต เครื่องหอม กลิ่นต่างๆ เช่น กลิ่นกุหลาบ และ กลิ่นดอกไม้ ชนิดต่างๆ
http://www.amara-aroma.com/

4. Ars Chemical (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท อุตสาหกรรม ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ กำจัดแมลง กำจัดยุง กำจัดหนู กำจัดมด ที่เน้นด้าน ความปลอดภัย เป็นหลัก และ คุณภาพดี
http://www.ars.co.th/

5. Asia Star Lab Co., Ltd.
ผู้ผลิต, ส่งออก สารเคมี บำบัดน้ำ บำบัดน้ำในบ่อกุ้ง สารอาหาร สำหรับ การเลี้ยงกุ้ง
http://www.asiastarlab.com/

6. Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.
ผู้ผลิต แก๊ส สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม ผลิตเหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์ ไมโครชิบ พลาสติก เคมี กระจก เยื่อกระดาษ และ กระดาษ ยาง สิ่งทอ การแช่แข็งอาหาร และ ใช้ในงาน โรงพยาบาล, จำหน่าย อุปกรณ์ และ แก๊สผสม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
http://www.bigth.com/

7. K.S. Salt International Co., Ltd.
บริษัท ผู้ผลิต และ ส่งออก สารประกอบเกลือ และ ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด
http://www.salt.co.th/

8. Kendall-Gammatron (ThaiLand)
บริษัท ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ทางด้าน เภสัชศาสตร์ สำหรับ โรงพยาบาล ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ
http://www.gammatron.co.th/

9. Lenso Group
เลนโซ่กรุ๊ป มี บริษัทในเครือ ประมาณ 10 บริษัท ประกอบธุรกิจ 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจด้าน เคมี โรงงาน วิศวกรรม และ การสื่อสาร
http://www.lenso.com/

10. Nagase (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท การค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้าน สีย้อม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น พลาสติก วัสดุ อุปกรณ์ด้าน อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์การรีดนม เครื่องจักร สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ เคมี เครื่องสำอาง และ ผลิตภัณฑ์ด้าน สุขภาพ
http://www.nagase.co.th/

11. Thai Caprolactam Public Company Limited
บริษัท อุตสาหกรรม ผลิต และ จัดจำหน่าย caprolactam และ แอมโนเนียม ซัลเฟต สำหรับใช้ใน การผลิตพลาสติก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
http://www.caprolactam.net/

12. Thai Carbon Black Public Co., Ltd
ผู้ผลิต คาร์บอน แบล็ค ( Carbon Black) ซึ่งนำไปใช้ทำ หมึก สี แลคเกอร์ และ สินค้าต่างๆ
http://www.thaicarbon.com/

13. Thai Rayon Public Co., Ltd.
บริษัท ผู้ดำเนินธุรกิจ ทางด้าน การผลิต เส้นใยเรยอง
http://www.thairayon.com/

14. กลุ่มบริษัทอีเอซี - อิสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท เคมีภัณฑ์ ของ ชาวเดนมาร์ก กลุ่มธุรกิจ ที่ให้บริการแก่ ตลาดอุตสาหกรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ นานาชนิด และ ให้บริการ คำปรึกษาแนะนำ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ บริการทดลอง ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ใน ห้องปฏิบัติการทดลอง
http://www.eac.co.th/

15. ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง
ชุดตรวจสอบ การตั้งครรภ์ ด้วยตัวเอง จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ใช้ง่าย ทราบผลภายใน 3 นาที ให้ความแม่นยำมากกว่า 99.5%
http://come.to/pregnancy_test/

16. ซีเอ็มซี ไบโอเทค
จำหน่าย อุปกรณ์ ทาง การแพทย์
http://www.cmcbiotech.co.th/

17. บริษัท ซี.อี. คอมบิเนชั่นจำกัด
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ วิเคราะห์ และ อุปกรณ์อื่นๆ ใน ห้องปฎิบัติการ เช่น เครื่องแก็สโครมาโตรกราฟ (GC), แมสสเปกโตรมิเตอร์ ( GC-MS), เครื่องวิเคราะห์โปรตีน (Protien, CHNS-O, Elemental Analyser ), เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส ( pH meter ), Flame Photometer, ตู้แช่
http://www.cecombination.com/

18. บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
จำหน่ายสินค้า ประเภท กล้องจุลทรรศน์ ระบบเภสัชกรรมอัตโนมัติ วัสดุ อุปกรณ์ ทางด้าน ทันตกรรม และ การแพทย์
http://www.thanesgroup.com/

19. บริษัท นิปปอนเพนต์ จำกัด
ผู้ผลิต สี และ น้ำยาเคลือบสี นิปปอนเพนต์
http://www.nipponpaint.co.th/

20. บริษัท บอร์นเนต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำเข้า และ จัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์ ทุกประเภทที่ใช้ใน โรงงาน อุตสาหกรรม สินค้า ที่ใช้ในการ อุปโภคบริโภค เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน, สินค้าด้าน การเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ตราม้าลาย, สินค้าที่ใช้ใน การดับเพลิง คือ ลูกบอลดับเพลิง
http://www.bornnet.com

1 2 3 4

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.