หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก


Custom Search

 


ไลค์แมกซ์เมาท์

การตั้งชื่อลูก
กลอนแอ็บสแตรค
คน เขื่อน สัตว์ ป่า
ฤทธิ์รัก
สวัสดีปีใหม่ 2552
สวัสดีปีใหม่ 2558
หนังสือ
ขอใจห่มหนาว
นิราศภูกระดึง
ขอกอดหน่อย
สวัสดีปีใหม่ 2557
ไปดีเถิดนะไอ้ลูกบ่าว
นักร้อง ดาราเกาหลี
รักสะดุด
ทำนายฝัน
รถถีบ (จักรยาน)
สวัสดีปีใหม่ 2559
ดูดวงตามวันเกิด
ตกหลุมรัก
แต่งกลอน

การตั้งชื่อลูก

ในโบราณการตั้งชื่อลูกนั้นนิยมตั้งให้น่าเกลียด เช่นตั้งชื่อว่า ไอ้หมา อีหมี ไอ้ห้อย ไอ้เหลิม ไอ้หมัก ไอ้แม้ว อะไรเป็นต้น ทั้งนี้เพราะในโบราณเชื่อกันว่า ถ้าตั้งชื่อลูกเพราะๆ แล้ว ผีจะชอบ แล้วจะมาเอาตัวไปอยู่ด้วย ทำให้ลูกหลานที่เรารักต้องตายจากเราไป อย่างรวดเร็ว ต่อมา ความเชื่อเหลวไหลนี้ค่อยจางไป ในที่สุดก็หันมาตั้งชื่อเพราะๆ อย่างที่ชื่อกันในปัจจุบัน เช่นตั้งชื่อว่า อภิสิทธิ์ พรทิวา สุเทพ สนธิ สายธาร แสงธรรม อย่างนี้เป็นต้น

การตั้งชื่อแบบเพราะๆ ที่นิยมตั้งกันในยุคหลังนี้ ว่ากันว่ามีที่มาอยู่สี่แบบคือ

      1. ตั้งชื่อตามเทพ เช่นตั้งชื่อว่า นรินทร์ พิรุณ วิศนุ อัมรา อุมา เป็นต้น
      2. ตั้งชื่อตามบุคลิกลักษณะ เช่นตั้งชื่อว่า รื่นฤดี งามเนตร อนงค์วรรณ กำแหง เป็นต้น
      3. ตั้งชื่อตามความรู้ความสามารถ เช่นตั้งชื่อว่า วานิชย์ เทิดธรรม ชำนาญชล เป็นต้น
      4. ตั้งชื่อตามสถานที่เกิด เช่นตั้งชื่อว่า นรา นคร ไชยา สุพรรณ พิจิตร เป็นต้น

การตั้งชื่อลูกนั้นสำคัญมากพี่น้องเอ้ย เพราะชื่อนั้น จะทำให้บุคคลอาจมีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกันได้ เช่นตั้งชื่อลูกไม่ดี ก็อจาถูกเพื่อนล้อตั้งแต่เด็ก โตขึ้นก็อาจจะเป็นคนที่สูญเสียความเชื่อมั่นได้ โดยสิทธิและหน้าที่มูลค่าทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ได้บัญญัติไว้ว่า "ผู้มีสัญชาติไทย ต้องมีชื่อตัว และชื่อสกุล และจะมีชื่อรองก็ได้"

"ชื่อตัว" หมายความว่า "ชื่อประจำบุคคล" ซึ่งเป็นชื่อที่จำแนกบุคคลแต่ละคน ในครอบครัว ที่ใช้ชื่อสกุลเดียวกัน ออกเป็นรายบุคคลว่า หมายถึงคนนั้นคนนี้ แต่การที่ตั้งชื่อตัวนั้นต้องอยู่ภายในบังคับแห่งมาตรา 6 ซึ่งบัญญัติว่า "ชื่อตัวหรือชื่อรองต้องไม่พ้อง หรือมุ่งหมายให้คล้ายกับ พระปรมาภิไธย พระนามพระราชินี หรือราชทินนาม และต้องไม่มีคำ หรือความหมายหยาบคาย"

การตั้งชื่อให้เป็นมงคลนั้น นิยมตั้งตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อตามตำราทักษา ซึ่งตำราทักษาว่าไว้ว่า ทักษาของวันเกิด คือเกิดวันอะไรก็ตั้งวันนั้นเป็น ภูมิบริวาร โดยมีคาถาดังนี้ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุสาหะ มนตรี กาลกิณี

      1. วันอาทิตย์ สระทั้งหมด
      2. วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง
      3. วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ
      4. วันพุธ (กลางวัน) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
      5. วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น
      6. วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
      7. วันพุธ (กลางวัน) ย ร ล ว
      8. วันศุกร์ ศ ษ ส ฬ ห ฮ

วิธีการนับ ใครเกิดวันไหนให้นับวันนั้นเป็นภูมิบริวาร แล้วนับวนจากบนลงล่างแล้วเวียนขึ้นบนใหม่ ไปจนจบในช่องกาลกิณี เช่น เกิดวันอังคาร ก็นับที่เลข 3 เป็นภูมิบริวาร, 4 ภูมิอายุ, 5 ภูมิเดช, 6 ภูมิศรี, 7 ภูมิมูละ, 8 ภูมิอุตสาหะ, 1 ภูมิมนตรี, 2 ภูมิกาลกิณี โดยความหมายของทักษามี 8 ภูมิ ดังนี้

      บริวาร หมายถึง บุตร ภรรยา ญาติ ลูกน้อง บริวาร
      อายุ หมายถึง สุขภาพ อายุ ร่างกาย วิถีชีวิต
      เดช หมายถึง อำนาจ วาสนา ชื่อเสียง ตำแหน่ง ยศศักดิ์
      ศรี หมายถึง ความสำเร็จ ทรัพย์สินรายได้ ความมีเสน่ห์
      มูละ หมายถึง หลักทรัพย์ หลักฐาน ความมั่นคง
      อุสาหะ หมายถึง ความขยันขันแข็ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ
      มนตรี หมายถึง ผู้ใหญ่ ผู้อุปถัมภ์ ที่พึ่ง บิดา มารดา
      กาลกิณี หมายถึง อุปสรรค ศัตรู ความเหน็ดเหนื่อย โชคร้าย

ความหมายของอักษร คือ นับภูมิไหนเป็นบริวาร ภูมินั้นจะมีอักษรบังคับตามตารางภูมิทักษา เช่นจะยกผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นตัวอย่าง ดังนี้

      อักษรแถวอาทิตย์ ได้แก่ สระทั้งหมด เป็นภูมิบริวาร
      อักษรแถวจันทร์ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง เป็นภูมิอายุ
      อักษรแถวอังคาร ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นภูมิเดช
      อักษรแถวพุธ ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นภูมิศรี
      อักษรแถวเสาร์ ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น เป็นภูมิมูละ
      อักษรแถวพฤหัส ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นภูมิอุสาหะ
      อักษรแถวราหู ได้แก่ ย ร ล ว เป็นภูมิมนตรี
      อักษรแถวศุกร์ ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นภูมิกาลกิณี อักษรภูมิกาลกินีนี้จะห้ามใช้

เมื่อก่อนมักนิยมตั้งชื่อให้ผู้ชายตั้งภูมิเดชนำเพราะจะทำให้มีเดช มีอำนาจ ส่วนผู้หญิงตั้งภูมิศรีนำ จะได้มีเสน่ห์ มีความสุข แต่การตั้งชื่อแบบนี้มักทำให้ผู้ชายอายุสั้น เพราะภูมิอายุกลายเป็นกาลกิณี และผู้หญิงไม่มีอำนาจ เพราะภูมิเดช เป็นกาลกิณี ในปัจจุบันจึงนิยมตั้งชื่อให้ภูมิมูละนำเพราะจะทำให้ชีวิตมีความมั่นคง มีหลักทรัพย์ หลักฐานเป็นปึกแผ่นนะครับพี่น้องครับ

ไลค์แมกซ์ 04-07-2009, 20.17

เว็บไซต์สปอนเซอร์Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.